Donji Milanovac

Donji Milanovac je grad koji se kroz svoju istoriju dva puta izmeštao.

Sadašnja lokacija je treća i nalazi se na desnoj obali Dunava, 9 km od prvobitne lokacije, sa uređenim parkom, plažom, šetalištem i pristaništem za plovila. Prirodne i kulturne atrakcije u gradu i okolini su mnogobrojne i moguće ih je posetiti tokom cele godine.

Ovo područje karakteriše povoljna klima koja je zbog akumulacije Dunava u ovom delu dobila određene karakteristike mediteranske klime. Ovakvi uslovi pogoduju razvoju turizma i nautike.

Smeštaj u Donjem Milanovcu možete rezervisati kako u hotelima tako i u domaćoj radinosti.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a