Narodni muzej u Požarevcu

Narodni muzej u Požarevcu je drugi najstariji muzej u Srbiji (samo je Narodni muzej u Beogradu stariji od požarevačkog).

Otvoren je krajem XIX veka i danas čuva 50.000 predmeta podeljenih u osam zbirki i sedam objekata na pet različitih lokacija.

U okviru stalne postavke izloženi su antički pronalasci sa teritorije današnjeg Viminacijuma, poput calamus pera koje je služilo za pisanje po rimskim voštanim pločama.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a