Prirodne lepote u okolini Kladova

Okolina Kladova je poznata po mnogim prirodnim lepotama, među kojima se posebno izdvaja vodopad Blederija. Ova atrakcija se nalazi na oko 30 km od Kladova, visine je 7 metara, sa koje se preko bigrenih kada (udubljenja oivičena kamenim zidovima) u vidu zavese voda  obrušava u malo jezero tirkizne boje.

Na 23 kilometra od Kladova se nalazi Petrovo Selo, poznato po okolnim pećinama među kojima su najpoznatije pećina Banja, Miličina pećina, Mala i Velika pećina, Nemački ponor, Ružina pećina, Dosu-Isak pećina kao i Zla pećina.

Za ljubitelje posmatranja ptica, na nasipu i kanalu u blizini Kladova nalazi se lokalitet Mala Vrbica na čijoj se površini od 2.000 hektara nalazi stanište 140 registrovanih vrsta ptica. Zbog ovog područja, Kladovo je svrstano u međunarodno značajna područja za ptice i jedan od centara evropskog biodiverziteta.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a