Rodna kuća Stevana Mokranjca

Stevan Mokranjac je jedan od najvećih srpskih kompozitora. Rođen je 1856. godine upravo u Negotinu.

Njegova rodna kuća je pretvorena u muzej smešten u centru grada u kojem, kroz izložena dokumenta, prepiske i lične predmete, možete saznati više o životu i stvaralaštvu velikog kompozitora.

Postavka se nalazi u četiri međusobno povezane sobe, među kojima je i radna, gde ćete videti Mokranjčev radni sto sa srebrnom mastionicom i perom, kao i klavir koji je pripadao prvoj srpskoj muzičkoj školi. Među izloženim eksponatima je i porodični portret Stevana Mokranjca i njegove žene, rad Uroša Predića, još jednog čuvenog srpskog umetnika.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a