vratna

Prerasti Vratne

Prerasti Vratne nalaze se u blizini istoimenog manastira a to je ujedno i poslednje mesto do kog se može stići kolima te pored odmorišta pored rečice postoji i manji parking. Staza dalje vodi kroz šumu, nekih 200 metara i sadrži i blage uspone pre spuštanja do Velike kapije. Na pola puta, moguće je “skrenuti” na vidikovac kod krsta a posetioci će prvo naići na Malu kapiju koja je vidljiva sa šetne staze. Turistički je atraktivnija Velika kapija s obzirom da joj se može bolje pristupiti i proći direktno ispod nje te prošetati uz rečicu koja tuda prolazi. Najspremniji mogu nastaviti uspon do drugog vidikovca ili dalje do Suve prerasti.

Smatra se da je između Male i Velike kapije prvobitno postojao pećinski kanal koji je kasnije razoren procesom obrušavanja.

vratna-potok
vratna-mala-velika-kapija-aerial
vratna-velika-kapija
Velika kapija

Prekriva deo toka Vratne u dužini od 45 metara. Visina otvora prerasti iznosi oko 30 metara, dok je ukupna visina od rečnog korita do najviše tačke grebena oko 65 metara.

vratna-mala-kapija
Mala kapija

Prekriva deo toka reke Vratne u dužini od 15 metara. Visina otvora prerasti iznosi oko 30 metara dok je ukupna visina od rečnog korita do najviše tačke grebena takođe oko 30 metara.

manastir-vratna
Manastir Vratna

Srednjevekovni manastir Vratna nalazi se pored istoimene rečice i potiče iz 14. veka. Okružen je visokim stenama koje zaklanjaju pogled a kroz istoriju je više puta paljen i pustošen te nije sačuvan u prvobitnoj lepoti i veličini.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a