Pivnice

Za negotinsku Krajinu karakterističan je tradicionalni način podizanja vinograda, rezidbe, obrade i pravljenja vina. Veliku ulogu imaju pivnice – kompleksi kamenih kuća u kojima se odvija prerada grožđa i nega vina. Kuće su debelih kamenih zidova a podrumi su često ukopani što omogućava održavanje željene temperature. Na spratu su obično prostorije u kojima borave vinari. Najveće i turistički najzanimljivije su Rajačke i Rogljevske pivnice koje se nalaze između Negotina i Zaječara, bliže Negotinu.

Pored Rajca i Rogljeva, pivnice su ostale sačuvane i u lokalnim selima Štubik, Smedovac i Bratujevac. Zanimljivo je i da je nekada najveći kompleks bio u selu Tamnič, sa ulicama koje su bile popločane kamenom i malim trgovima. Nažalost, poslednja pivnica u tom selu je srušena još sredinom prošlog veka.

pivnice
pivnice-dvorište
dve-pivnice
pivnice-bunar
0
pivnica u Rajcu
0
pivnica u Rogljevu
pivnice-prodaja-vina

Pored jedinstvene prilike za šetnju kroz autentično selo iz starih vremena, danas se u pivnicama može degustirati i kupiti vino lokalnih proizvođača.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a