Viminacijum

Nekadašnji rimski grad zauzimao je ogromnu površinu od preko 400 hektara uz Dunav te celo područje skriva brojne arheološke ostatke. Kroz istoriju, Viminacijum je bio značajno vojno uporište i mesto gde je bila stacionirana rimska legija ali je takođe bio i važan trgovinski centar. Izgrađen je na mestu koje spaja zapad i istok a Viminacijumske kapije i nekropole ukazuju na pravce rimskih puteva ka jugu i istoku

domus-viminacijum

Domvs Scientiarvm projektovan je u formi rimske ville rustike. Sadrži smeštajni i radni prostor za saradnike na istraživanju lokaliteta, dok se u podzemnom nivou nalaze muzej, sale i depoi.

Viminacijum---Mauzolej-i-grobnice,-centralni-deo
Mauzolej

Danas natkriveni, ostaci mauzoleja zauzimaju prostor kvadratne osnove dimenzija 20 x 20 metara. Zidan je od kamenih blokova i kvadera i ukrašen stubovima a u središnjem delu nalazi se centralna građevina dimenzija 5 x 5 metara. Veruje se da je na ovom mestu sahranjen rimski imperator Hostilijan.

Viminacijum-terme
Terme

Terme su u rimsko doba, osim mesta za održavanje higijene, bile i prostor za druženje i odmor. Građene su kako u Rimu, tako i u provincijama i karakteristično je da su arhitektonska rešenja obično specifična. Viminacijumske terme su relativno dugo bile u upotrebi te se iz ostataka mogu sagledati različite faze u gradnji.

viminacijum-amfiteatar
Amfiteatar

Amfiteatri su tipične rimske građevine u kojima su se održavali različiti spektakli – od borbe gladijatora ili životinja, lova na životinje sve do egzekucije osuđenika, sve to uz prisustvo publike. Danas postojeći amfitetar je replika izgrađena u blizini temelja autentičnog amfiteatra. Danas se na njemu održavaju različiti kulturno-umetnički događaji poput predstava, muzičkih nastupa i festivala.

Viminacijum---Mamut-park,-Vika,-spreda
Mamut park

Mamut(ica) Vika poznati je stanovnik Viminacijuma. Tokom eksploatacije uglja 2009. godine, otkriveni su odlično očuvani ostaci mamuta iz praistorijskog perioda. Pretpostavlja se da je životinja ostala zaglavljena u pesku i mulju na obali, kako nije mogla da se izvuče, praktično je legla i na kraju uginula od iznemoglosti. Zahvaljajući tome skelet je očuvan u celosti, u anatomskom položaju. Nekoliko godina kasnije, pronađeni su ostaci još makar četiri životinje koji su takođe izloženi u Mamut parku pod imenima Nosko, Trbuško, Đomla i Lenka.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a