Feliks Romulijana

U blizini Zaječara nalaze se ostaci velelepne rimske palate Feliks Romulijana. Radi se o jednom od najbolje sačuvanih rimskih spomenika u Srbiji koji je upisan na UNESCO listu svetske kulturne baštine. Palatu je rimski car Galerije podigao u mestu svog rođenja i nazvao po svojoj majci, Romuli, sa idejom da baš na tom mestu uživa nakon odlaska sa prestola.

felix-romuliana
felix-romuliana-aerial
feliks-romulijana-iz-vazduha

Unutar zidina koje su nekada štitile grad od upada varvara nalaze se ostaci palate podeljene na dva dela. Na južnom delu su ostaci velikog hrama s dve kripte, kao i starog rimskog kupatila. Na severnoj polovini lokaliteta nalazi se dobro očuvan kompleks carske palate s malim hramom i žrtvenikom u kome su se nekada davno odvijali paganski rituali.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a