Lepenski Vir

Lepenski Vir, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta praistorijske kulture, čuva ostatke prvog organizovanog ljudskog naselja na otvorenom. Lepenska kultura čuva neke od najstarijih artefakata, oruđa, oružja i skulptura. Ostatke čak 136 objekata, zajedno s kamenim ognjištima i replikama najlepših skulptura Lepenskog Vira, moguće je videti na arheološkom lokalitetu u modernom objektu sa Centrom za posetioce.

lepenski-vir
lepenski-vir-prilaz
lepenski-vir-dunav
lepenski-vir-skulptura
lepenski-vir-skulptura-muzej
Skulpture

Poznate figure ribolikog izgleda sa krupnim očima i spuštenim usnama, predstavljaju jedinstvenu praistorijsku umetnost i smatraju se najstarijom monumentalnom kamenom plastikom u Evropi.

lepenski-vir-koliba
Kolibe

Ispred arheološkog lokaliteta moguće je videti rekonstrukciju kolibe u kojoj su živeli stanovnici Lepenskog Vira.

treskavac
Treskavac

Kuće Lepenaca bile su orijentisane ka Dunavu, sa otvorenim pogledom na stenu Treskavac sa druge strane reke. Za nju se vezuje fenomen dvostrukog izlaska sunca, jednom godišnje, na dan dugodnevice.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a