Put rimskih careva i dunavski put vina u regionu

Region Donjeg Podunavlja i Istočne Srbije se nalazi i na međunarodnoj kulturnoj ruti “Put rimskih careva i dunavski put vina” koja je 2015. godine sertifikovana pri Institutu za kulturne rute Saveta Evrope. Kulturna ruta se danas prostire kroz deset zemalja: Slovenija, Mađarska, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Rumunija i Bugarska, objedinjujući 22 rimska lokaliteta i 12 vinskih regiona.

Osnovna tema kulturne rute je predstavljanje arheoloških lokaliteta koji svedoče o širenju i odbrani teritorije Rimskog carstva na mestima gde je Dunav predstavljao njegovu severnu granicu. Površina južno od Dunava, sve do Jadranskog mora, takođe je pripadala carstvu, zbog čega je ruta podeljena na dve geografske celine: Dunavsku i Jadransku.

Tokom perioda od II do IV veka nove ere rimski imperatori su lično komandovali vojskom, što je takođe značilo izmeštanje sedišta vojne i političke moći iz Rima na severne granice carstva. O tom burnom periodu evropske istorije svedoče i brojni imperatori rođeni na ovim prostorima, prema izvorima čak njih osamnaestorica. Ključne ličnosti iz ovog doba su imperator Trajan, koji je teritoriju carstva proširio na susednu Dakiju (današnja Rumunija), kao i Konstantin Veliki, tokom čije vladavine hrišćanstvo zvanično postaje religija carstva, čin koji će u mnogome promeniti istoriju Evrope. Tamo gde je boravila rimska vojska, tradicionalno se točilo crveno vino. U početku je ono transportovano vodenim saobraćajem, morima i rekama, ali su uskoro na obroncima Dunava posađeni vinogradi, odakle potiče viševekovna tradicija proizvodnje vina u ovom delu Evrope. Ako tokom vašeg putovanja želite da na kratko oživite običaje drevnih Rimljana, obavezno posetitie neku od brojnih lokalnih vinarija uz Dunav koje će vas neizostavno ostaviti bez daha.

Prilikom obilaska mesta, lokaliteta i destinacija uključenih u ”Put rimskih careva i dunavski put vina” imaćete prilike da obiđete i upoznate četiri tipa znamenitosti koje na različite načine svedoče o rimskom nasleđu i zaveštanju na ovim prostorima, tačnije o:

  • Životima imperatora
  • Vojnim dostignućima
  • Arhitekturi
  • Svakodnevnom životu Rimljana

Osim Viminacijuma, Trajanove table i carske palate Feliks Romulijane, na putovanju kroz Donje Podunavlje i Istočnu Srbiju, možete videti još nekoliko rimskih znamenitosti koje su najviše u vezi sa pohodima imperatora Trajana na Dačane, među kojima su najznačajniji ostaci stuba Trajanovog mosta.

Izgradnja mosta koji je projektovao Apolodor, čuveni arhitekta iz Damaska, trajala je od 103 – 105 godine nove ere. Njegova osnovna namena je bila da olakša napredovanje rimskih legija tokom vojne kampanje imperatora Trajana protiv ratobornih Dačana, pohod koji je završio najvećom teritorijalnim osvajanjem posle Cezarovog pokoravanja Galije. Iako je rimskim napuštanjem Dakije krajem III veka most porušen, za sledećih hiljadu godina je važio kao najduži most ikada sagrađen. Danas ostatke njegovih stubova možete videti na obe strane Dunava. Na obalama Dunava u Srbiji, ostaci su vidljivi u selu Kostol, 5 km nizvodno od Kladova, dok se ostaci stuba na rumunskoj strani nalaze ispod Regionalnog muzeja u Drobeti Turnu Severin.

Nadomak Kladova, u selu Sip se nalazi Tvrđava Diana, takođe podignuta tokom dačkih ratova imperatora Trajana, krajem prvog i početkom drugog veka nove ere. U sledećim vekovima, Dijana će biti značajni ekonomski centar i dunavska luka.

Obilazak navedenih atrakcija upotpunite posetom Arheološkom muzeju Đerdapa na samom ulasku u grad. U muzeju ćete videti ​​ploču koja prikazuje scenu sa Trajanovog stuba u Rimu, reljefnu skulpturu na kojoj imperator Trajan prinosi žrtvu Marsu, bogu rata, dok se u pozadini jasno vidi Trajanov most. Takođe, u muzeju su izloženi delovi vojne opreme, arhitektonski elementi luksuznih građevina, predstave bogova rimskog Panteona, mermerni portreti i mnogi drugi tragovi koje su Rimljani ostavili za sobom u Đerdapu.

Ovaj sajt je napravljen u okviru projekta #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam. Stavovi izneti na ovom sajtu ne predstavljaju stavove Evropske unije, Vlade Savezne Republike Nemačke i GIZ-a